Sayings and Quotes

Sú dva príchody Christove. Prvý, aby odpustil hriechy, druhý, aby súdil. Keby toto neučinil, všetci by zahynuli. (sv. Ján Zlatoústy)

Viera je súhlas bez hľadania. (sv. Ján Damaský)

V päťdesiatke má každý takú tvár, akú si zaslúži. (George Orwell)

Štyridsiatka je strašný vek. Je to vek, v ktorom sa staneme tým, čím sme. (Ch. Péguy)

Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom. (sv. Ján Zlatoústy)

Nemôže zle umrieť, kto dobre žil a sotva niekto umiera dobre, kto žil zle. (blažený Augustín)

Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek, ani národ. (F. M. Dostojevskij)

Úroveň civilizácie sa spozná podľa správania sa jej väzov. (F. M. Dostojevskij)

Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, neospravedlní ťa bez teba. (blažený Augustín)

Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. (blažený Augustín)

Chceš, aby ťa Boh ušetril? Potom nešetri sám seba. ( blažený Augustín)

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. (blažený Augustín)

Kto sa nemodlí, je mŕtvy. (sv. Ján Zlatoústy)

Nijakou vlastnosťou sa nepripodobníme Bohu tak, ako milosrdenstvom. (sv. Gregor Nysský)

Boh miluje každého jedinca z nás tak, ako by okrem nás nebolo nikoho, komu by mohol venovať svoju lásku. (blažený Augustín)

K Bohu nejdeme krokmi ale láskou. (blažený Augustín)

Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha. (blažený Augustín)

Láska je závažie, ktoré ma ťahá nahor. (blažený Augustín)

Tajomstvom vtelenia sa ukazuje zároveň dobrota Božia, múdrosť a spravodlivosť, moc a sila. Dobrota preto, že nepohrdol slabosťou svojho stvorenia, spravodlivosť preto, že nedal zvíťaziť tyranovi a tiež preto, že nevytrhuje človeka násilím zo smrti, múdrosť preto, že našiel najdôstojnejšie riešenie veci najobťažnejšej, moc a sila nekonečná preto, že nie je nič väčšieho, než keď sa Boh stane človekom. (sv. Ján Damaský)

Ako slnečné svetlo nečaká západ zornice, ale vychádza pri jeho postupe a svojím svetlom zoslabuje jeho žiaru, tak aj Kristus nečakal, kým Ján dokončí svoju cestu, ale sa zjavil, keď ešte učil a krstil. (sv. Ján Zlatoústy)

Hrešiť nie je nič iné, ako nedbaním večných vecí sledovať časné. (blažený Augustín)

Keď si budeš pamätať len zlo, nikdy nebudeš šťastný pred Bohom. (sv. Andrej Rublev)

Svätý Duch je duša našej duše. (sv. Irenej)

Diabli nenávidia najviac kresťanov a z nich najviac mníchov a Christove panny. (sv. Anton Veľký)

Diabol sa zvrátil z toho, čo je podľa prirodzenosti, k tomu, čo je mimo prirodzenosť. (sv. Ján Damaský)

To je ľuďom smrť, čo anjelom pád. (sv. Ján Damaský)

Diabol nepokúša ľudí dotiaľ, dokiaľ chce, ale dokiaľ Boh dopúšťa. (sv. Ján Zlatoústy)

Ľuďom treba častejšie pripomínať, že sú ľuďmi. (sv. Andrej Rublev)

Keď človek odmietol Boha, klania sa bôžikovi. (F. M. Dostojevskij)